top of page

מפגשים אישיים

 

מפגש אישי נשי בו כל תשומת הלב מופנית אליך. יחד נתאים את השיעורים לצרכים ולקצב שלך. שחרור האגן, רכות ותשומת לב לעצמך ולגוף שלך.

 

  

bottom of page